skip to Main Content

อัลลอฮฺไม่ได้แต่งตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษาตัดสินคนอื่น แต่อัลลอฮฺแต่งตั้งให้เราเป็นผู้ที่เชิญชวนคนอื่นต่างหาก
.
#ชัยคฺริฎอ อะหฺมัด สมะดี

ตักเตือนเชิญชวนผู้คน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ