skip to Main Content
ดุอาอฺเมื่อมีอารมณ์โกรธ

บทดุอาอฺเมื่อมีอารมณ์โกรธ

ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ จากชัยฏอนผู้ถูกสาบแช่ง

ดุอาอฺเมื่อมีอารมณ์โกรธ

Back To Top
×Close search
Search