บุคคลนิรนามบนพื้นปฐพี อาจเป็นบุคคลนามอุโฆษบนฟากฟ้า

“บางคน” คือบุคคลนิรนามบนพื้นปฐพี แต่เขาคือบุคคลนามอุโฆษบนฟากฟ้า

เพราะเมื่ออัลลอฮฺทรงรักใครพระองค์จะทรงให้ชาวฟากฟ้ารักเขาด้วย

(อาจารย์ฟัยศอล อาลฮาดีย์)

จำนวนการดู 81 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง