skip to Main Content
[นะศีฮัต] บริจาคทุกครั้งที่ได้รับริสกี
8 พฤศจิกายน 2018

[นะศีฮัต] บริจาคทุกครั้งที่ได้รับริสกี

[นะศีฮัต] บริจาคทุกครั้งที่ได้รับริสกี #นะศีฮัต อ.ซิดดี๊ก มูฮำหมัดสอี๊ด 4 MIN.READ …   เราลองสังเกตดูมั้ยว่า บางทีเราอยากจะได้ริสกีที่เพิ่มพูนขึ้น แต่บางทีก็ริสกีมันฝืดเคือง เราไม่รู้หรอกว่าที่เราได้รับริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นแล้ว ข้างหน้า เราจะประสบกับชะตากรรมอย่างไร เราไม่รู้ กอรูนที่อัลลอฮฺให้ทรัพย์สินมากมายเหลือเกิน แต่จุดจบคนคนนี้จะอยู่ในนรกญ…

อ่านต่อ
[นะศีฮัต] ความเป็นพี่น้องในอิสลาม
8 พฤศจิกายน 2018

[นะศีฮัต] ความเป็นพี่น้องในอิสลาม

    [นะศีฮัต] ความเป็นพี่น้องในอิสลาม #นะศีฮัต อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์ 4 MIN.READ ...   อัลลอฮฺพูดถึงมุอฺมินกับความเป็นพี่น้อง แล้วเราก็พยายามให้ความสำคัญกับมัน แต่ว่า มันขาดนโยบาย ที่อัลลอฮฺบอก(อัลกุรอาน) อินนะมา ตัวนี้มันแสดงถึงความสำคัญ ของคำที่จะตกหลังจากมัน มันเป็นเครื่องมือที่ถูกตีกรอบจะพูดถึงมันโดยเฉพาะ ก็ปรากฏว่า หลังคำว่า…

อ่านต่อ
[นะศีฮัต] มหัศจรรย์การใช้คำของอัลกุรอาน
8 พฤศจิกายน 2018

[นะศีฮัต] มหัศจรรย์การใช้คำของอัลกุรอาน

[นะศีฮัต] มหัศจรรย์การใช้คำของอัลกุรอาน #นะศีฮัต อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์ 4 MIN.READ ...   สิ่งที่น่านำไปสู่การปฏิบัติการตระหนักและก็ใคร่ครวญ นักวิชาการที่มีความช่ำชองในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของคำ ที่อัลลอฮฺได้ประพันธ์ไว้ในอัลกุรอาน เขาก็หยิบเอามามันเป็นความมหัศจรรย์ เราสังเกตจากซูเราะห์ซัลซะ เวลาอัลลอฮฺบอกว่า (อัลกุรอาน) สังเกตเห็นอัลลอฮฺจะ…

อ่านต่อ
[นะศีฮัต] อิสลาม…วิถีที่ครอบคลุมทั้งชีวิต
8 พฤศจิกายน 2018

[นะศีฮัต] อิสลาม…วิถีที่ครอบคลุมทั้งชีวิต

  [นะศีฮัต] อิสลาม...วิถีที่ครอบคลุมทั้งชีวิต #นะศีฮัต อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม 3 MIN.READ ...   ชีวิตของผู้ศรัทธาที่มีแนวทางของอัลลอฮฺ ในการดำเนินชีวิต เป็นชีวิตที่ง่ายดาย เนื่องจากหลายเหตุผล หนึ่งในนั้นก็คือเป็นชีวิตที่อัลลอฮฺได้คัดเลือก กิจกรรมสำคัญต่างๆให้กับพวกเขา ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากนัก ในการตัดสินใจทำในสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับชีวิ…

อ่านต่อ
Hilight ประวัติที่ไม่ถูกลืม ตอน การตระหนักถึงความตายจากการนอน
8 พฤศจิกายน 2018

Hilight ประวัติที่ไม่ถูกลืม ตอน การตระหนักถึงความตายจากการนอน

Hilight ประวัติที่ไม่ถูกลืม ตอน การตระหนักถึงความตายจากการนอน #ประวัติที่ไม่ถูกลืม 1 MIN.READ …   เรานอนกันทุกวัน แล้วก็ตื่นกันทุกวัน หรือใครไม่ตื่น ถ้าใครไม่ตื่นก็คือเสียชีวิต นอนทุกวัน ตื่นทุกวันต้องตระหนักถึงความตาย เราก็ต้องกลับมาตระหนัก เราเองมีสภาพความอ่อนแอ เป็นแบบนี้ต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ นอนหลับ ก็เหมือนกับไม่มีท่า มนุษย์จะเก่…

อ่านต่อ
Hilight ประวัติที่ไม่ถูกลิม ความปรีชาญาณของอัลลอฮฺในการส่งนบี
8 พฤศจิกายน 2018

Hilight ประวัติที่ไม่ถูกลิม ความปรีชาญาณของอัลลอฮฺในการส่งนบี

Hilight ประวัติที่ไม่ถูกลิม ความปรีชาญาณของอัลลอฮฺ  ในการส่งนบี #ประวัติที่ไม่ถูกลืม 1 MIN.READ ...   หากว่าอัลลอฮฺต้องการแสดงเดชานุภาพลักษณะแบบนี้ ตั้งแต่นบีท่านแรกๆนบีอาดัมหรืออะไร พระองค์ทรงสามารถ แต่พระองค์ได้จัดวางด้วยกับวิทยปัญญา ด้วยกับความปรีชาญาณของพระองค์ ทรงรู้ว่าอะไรเหมาะสมในช่วงเวลาไหน เหตุการณ์ไหนเหมาะสมกับเวลาไหน พี่น้องจะสังเกต…

อ่านต่อ
[Hilight] ประวัติที่ไม่ถูกลืม การรอดตายของนบีมูซาและการตายของฟาโรห์จากน้ำ
8 พฤศจิกายน 2018

[Hilight] ประวัติที่ไม่ถูกลืม การรอดตายของนบีมูซาและการตายของฟาโรห์จากน้ำ

[Hilight] ประวัติที่ไม่ถูกลืม การรอดตายของนบีมูซาและการตายของฟาโรห์จากน้ำ #ประวัติที่ไม่ถูกลืม 1 MIN.READ ... จะยกตัวอย่างที่นักวิชาการบางท่านพูดถึง ฟาโรห์ กับนบีมูซา นบีมูซาน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่เด็ก เพราะคุณแม่เอาท่านใส่หีบใส่ตะกร้าลอยลงน้ำ คือตามปกติ น้ำไม่ใช่น้ำแบบว่าน้ำในสระน้ำนิ่งๆ แต่เป็นน้ำในแม่น้ำ เราก็คงคิดว่าถ้าคลื่นมานิดเดียว ซัดคงเสียชี…

อ่านต่อ
Hilight วิถีอิสลาม ตอน บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺ
5 พฤศจิกายน 2018

Hilight วิถีอิสลาม ตอน บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺ

บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺ #วิถีอิสลาม 1 MIN.READ …       นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา .. เรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้อย่างดีว่า เจตนาของกวีท่านนี้ เพื่อที่จะปลุกเร้าผู้คนให้ทำในสิ่งที่ดี เพื่อที่ตายไปแล้วผู้คนจะได้ยกย่องชมเชย สรรเสริญเยินยอ และมีคนกล่าวขานถึงอยู่ตลอดเวลา แต่สำหรับคนมุสลิมไม่ใช…

อ่านต่อ
Hilight วิถีอิสลาม ตอน ทำไมมุสลิมต้องอดทน
5 พฤศจิกายน 2018

Hilight วิถีอิสลาม ตอน ทำไมมุสลิมต้องอดทน

วิถีอิสลาม ตอน ทำไมมุสลิมต้องอดทน #วิถีอิสลาม 1 MIN.READ …     สำหรับ ต่อไปอีกตัวอย่างนึงก็คือตัวอย่างของความอดทน ที่เราบอกว่าทำทุกอย่างนั้นทำเพื่ออัลลอฮฺ แม้กระทั้งการอดทน ก็อดทนเพื่อพระองค์อัลลอฮฺ การอดทนต่อการโดนกลั่นแกล้งรังแก เวลาเราอดทนเราก็อดทนเพื่ออัลลอฮฺ ไม่ได้อดทนเพื่อให้คนเขายกย่องชมเชย ว่าคนนี้เป็นคนที่อดทนเหลือเกิน บางคนอดทนไ…

อ่านต่อ
[ วิถีอิสลาม ] ตอน ตอบโต้ความชั่วด้วยความดี
5 พฤศจิกายน 2018

[ วิถีอิสลาม ] ตอน ตอบโต้ความชั่วด้วยความดี

ตอบโต้ความชั่วด้วยความดี   #วิถีอิสลาม 1 MIN.READ …..     บรรดาผู้ที่อดทน เพราะ หวังในพระพักตร์ของพระผู้อภิบาลของพวกเขา และพวกเขาดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และพวกเขาบริจาคจากบางส่วน ที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขา ทั้งในที่ลับและก็ที่แจ้ง ก็คือบริจาคทั้งอย่างลับๆและก็บริจาคทั้งอย่างเปิดเผย (อัลกุรอาน)และพวกเขาตอบโต้ความเลวร้าย ของผู้คนด้วยกับค…

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ