skip to Main Content
everyone
7 พฤศจิกายน 2017

everyone

   สังคมเปรียบประหนึ่งเรือนร่างเดียวกัน การที่จะรักษาร่างกายไว้ก็จำเป็นต้องรักษาอวัยวะทุกส่วน ดังนั้น มุสลิมทุกคนจึงมีหน้าที่ในการร่วมมือพัฒนาและปกป้องสังคมของเขาให้ยืนหยัดอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักศรัทธาและจริยธรรม ท่านนะบีมุฮัมมัด   ได้กล่าวไว้ว่า  كُلُّكُمْ رَاعٍِ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالإِمَامُ رَاعٍِ وَهُوَ…

อ่านต่อ
ดุอาอฺให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายดาย
19 กรกฎาคม 2017

ดุอาอฺให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายดาย

 اَللّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّمَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئتَ سَهْلًا อัลลอฮุมมะ ลาซะฮฺละ อิลลา มา ญะอัลตะฮู ซะฮฺลา วะอันตะ ตัจอะลุล ฮัซนะ อิซา ชิอฺตะ ซะฮฺลา โอ้!อัลลอฮฺ ไม่มีความสะดวกง่ายดายใดๆ เว้นแต่ประองค์จะทรงทำให้มันเกิดความสะดวกง่ายดาย และเมื่อพระองค์ทรงทำให้แผ่นดินไม่ราบเรียบ พระองค์ทรงบัลดาลมันให้ราบเรียบได้ เ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search