skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
อ่านกุรอานโดยอ่านจากคำภาษาไทยถ้าอย่างนี้เราจะได้ผลบุญเท่ากับภาษาอาหรับไหม
4 ธันวาคม 2018

อ่านกุรอานโดยอ่านจากคำภาษาไทยถ้าอย่างนี้เราจะได้ผลบุญเท่ากับภาษาอาหรับไหม

อ่านต่อ
มีพื้นที่ว่างหน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่ว่างเราเลยปลูกผักขายเงินที่ได้จะฮาลาลไหม
1 ธันวาคม 2018

มีพื้นที่ว่างหน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่ว่างเราเลยปลูกผักขายเงินที่ได้จะฮาลาลไหม

อ่านต่อ
มีพี่น้องห้าคนพ่อแม่เสียชรวิตแล้วแต่พ่อแม่ทำพินัยกรรมให้สองคนตามศาสนาถูกต้องไหม
1 ธันวาคม 2018

มีพี่น้องห้าคนพ่อแม่เสียชรวิตแล้วแต่พ่อแม่ทำพินัยกรรมให้สองคนตามศาสนาถูกต้องไหม

อ่านต่อ
มีพ่อค้าแม่ค้าเอาของที่เป็นอาซิมัตมาขายเราเราควรเตือนคนเหล่านี้ยังไงดี
1 ธันวาคม 2018

มีพ่อค้าแม่ค้าเอาของที่เป็นอาซิมัตมาขายเราเราควรเตือนคนเหล่านี้ยังไงดี

อ่านต่อ
มีคนเสียที่หมู่บ้านเขาให้อ่านอัลกุรอาน7วัน7คืนเพื่อไม่ให้มลาอิกะฮฺเอาผิดกับคนตายจริงไหม
1 ธันวาคม 2018

มีคนเสียที่หมู่บ้านเขาให้อ่านอัลกุรอาน7วัน7คืนเพื่อไม่ให้มลาอิกะฮฺเอาผิดกับคนตายจริงไหม

อ่านต่อ
มีคนบางกลุ่มอ้างว่าเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่ฮาลาลเพราะไม่มีฮุก่มห้ามจากท่านนบีชัดเจนใช่หรือไม่
1 ธันวาคม 2018

มีคนบางกลุ่มอ้างว่าเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่ฮาลาลเพราะไม่มีฮุก่มห้ามจากท่านนบีชัดเจนใช่หรือไม่

อ่านต่อ
มีการทำพิธีคอตั่มกุรอานโดยการทำน้ำศักดิ์สิทธิ์และเชือดวัวในอิสลามทำได้ไหม
1 ธันวาคม 2018

มีการทำพิธีคอตั่มกุรอานโดยการทำน้ำศักดิ์สิทธิ์และเชือดวัวในอิสลามทำได้ไหม

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search