Back to family

“พวกท่านจงกลับไปยังครอบครัว และสอนความรู้แก่พวกเขา”

(-หะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์-)

จำนวนการดู 382 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง