ดุอาอฺเมื่อประสบกับโชคลางที่ไม่ดี – White Channel

White Channel

ดุอาอฺเมื่อประสบกับโชคลางที่ไม่ดี

บทดุอาอ์เมื่อประสบกับโชคลางที่ไม่ดี

«اللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ»

อัลลอฮุมมะ ลาฏ็อยเราะ อิลลาฏ็อยรุกะ วะลาค็อยเราะ อิลลาค็อยรุกะ วะลาอิลาฮะฆ็อยรุกะ

(โอ้อัลลอฮฺ ไม่มีโชคลางใดเว้นแต่โชคลางของพระองค์ และไม่มีความดีงามใดเว้นแต่ความดีงามของพระองค์ และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์)

(หะดีษบันทึกโดยอะหฺมัด หมายเลข 7045)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ