ดุอาอฺเมื่อประสบกับโชคลางที่ไม่ดี

บทดุอาอ์เมื่อประสบกับโชคลางที่ไม่ดี

«اللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ»

อัลลอฮุมมะ ลาฏ็อยเราะ อิลลาฏ็อยรุกะ วะลาค็อยเราะ อิลลาค็อยรุกะ วะลาอิลาฮะฆ็อยรุกะ

(โอ้อัลลอฮฺ ไม่มีโชคลางใดเว้นแต่โชคลางของพระองค์ และไม่มีความดีงามใดเว้นแต่ความดีงามของพระองค์ และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์)

(หะดีษบันทึกโดยอะหฺมัด หมายเลข 7045)

Loading