skip to Main Content

กทม.เปิดช่องแจ้งจับผู้กระทำผิดบนทางเท้าได้รับส่วนแบ่งค่าปรับจริง 50%

หลังจากพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ คิกออฟเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ปรับขึ้นค่าปรับขั้นต่ำจาก 1,000 เป็น 2,000 บาทสำหรับผู้กระทำผิดบนทางเท้า ทั้งการขับขี่บนทางเท้า การจอดกีดขวางบนทางเท้า ตลอดจนหาบเร่แผงลอยต่างๆ และปรับสูงสุด 5,000 บาทตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 นั้น ทางกรุงเทพฯ ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ “@ebn6703w” ซึ่งเมื่อแอดแล้วจะปรากฏออฟฟิเชียลไลน์ “รางวัลนำจับ”

เมื่อประชาชนพบเหตุกระทำผิดขอให้ถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอที่มีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในการติดตามผู้กระทำความผิด ได้แก่ ป้ายทะเบียนรถ วันที่ เวลา และสถานที่ แขวง เขต และรายละเอียดอื่นๆ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวแจ้งทางไลน์ “รางวัลนำจับ” พร้อมแจ้งรายละเอียดของผู้แจ้ง ได้แก่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปิดเป็นความลับ และข้อมูลที่กรุงเทพมหานครได้รับแจ้งจะมีอายุความ 1 ปีเท่านั้น และหากหลักฐานไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถเอาผิดผู้กระทำความผิดได้

ทั้งนี้เมื่อกรุงเทพฯ ต้องประสานงานทั้งกับตำรวจจราจรและขนส่งเพื่อสืบหาเจ้าของรถและผู้กระทำผิด หากสามารถตามตัวมาจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานเขตจะมีหนังสือส่งมาตามที่อยู่ที่ผู้แจ้งให้ไว้เพื่อให้มารับค่าปรับจำนวนครึ่งหนึ่ง โดยติดต่อรับได้ที่ฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขตที่ส่งหนังสือมา ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากที่เขตได้ติดต่อกลับไป ที่สำคัญเงินรางวัลดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษี ตามกฎหมายยกเว้นภาษีที่ทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระทำผิด

กทม.เปิดช่องแจ้งจับผู้กระทำผิดบนทางเท้าได้รับส่วนแบ่งค่าปรับจริง 50%

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ