Hilight วิถีอิสลาม ตอน บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺ

บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺ

#วิถีอิสลาม

1 MIN.READ

 

 

 

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

..

เรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้อย่างดีว่า

เจตนาของกวีท่านนี้

เพื่อที่จะปลุกเร้าผู้คนให้ทำในสิ่งที่ดี

เพื่อที่ตายไปแล้วผู้คนจะได้ยกย่องชมเชย สรรเสริญเยินยอ

และมีคนกล่าวขานถึงอยู่ตลอดเวลา

แต่สำหรับคนมุสลิมไม่ใช่

มุสลิมทำนั้นเป้าหมายแรกเลยคือ

สาเหตุที่เขาปฏิบัติดี พฤติกรรมเขาที่แสดงออกมาดี

เพราะเขามีความรู้สิ่งว่าพระองค์อัลลอฮฺอยู่กับเขา

พระองค์อัลลอฮฺทรงสอดส่องดูแลเขาอยู่ตลอดเวลา

เขานั้นอยู่ในสายตาของพระองค์อัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลา

เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำด้วยความอิคลาส

และก็บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺ

รักก็รักเพื่ออัลลอฮฺ เกลียดก็เกลียดเพื่ออัลลอฮฺ

ให้ก็ให้เพื่ออัลลอฮฺ

เวลาอดทนก็อดทนเพื่อพระองค์อัลลอฮฺ

เวลาโกรธกริ้วก็โกรธเพราะ

หลักการของพระองค์อัลลอฮฺกำลังถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

ไม่ใช่โกรธเพื่อตัวเอง

 

จำนวนการดู 34 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง