บ่าวผู้ศรัทธาจะไม่หายเหนื่อย…

บ่าวผู้ศรัทธา จะไม่หายเหนื่อย

จนกว่าเท้าข้างหนึ่งจะวางบนสวรรค์

#ละครสอนคน

Loading