ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคีเราะฮฺ

ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ

เขาอย่าได้ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านของเขา

(หะดีษบันทึกโดย อัลบุาคอรีย์)

จำนวนการดู 171 ครั้ง, ดูวันนี้ 3 ครั้ง