White Channel

ไสยศาสตร์ โรคมืด และวิธีการรักษา (ตอนที่ 3)

ตอนที่ 3 : วิธีการที่นักไสยศาสตร์เรียกญิน (ภาคที่ 1)

ไสยศาสตร์ คือการทำข้อตกลงระหว่างผู้ทำไสยศาสตร์และญินหรือชัยฏอน โดยที่ผู้ทำไสยศาสตร์กระทำบางสิ่งบางอย่างที่ศาสนาห้ามเพื่อแลกกับการได้รับความช่วยเหลือจากมัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้ทำไสยศาสตร์จะทำข้อตกลงนี้กับหัวหน้าของกลุ่มญินและชัยฏอน แล้วบรรดาลูกน้องญินทั้งหลายก็จะได้รับคำสั่งให้บริการและช่วยเหลือผู้ทำไสยศาสตร์ตามแต่เขาต้องการ หากญินลูกน้องไม่ยอมทำตามคำสั่ง นักไสยศาสตร์ก็จะร้องเรียนญินหัวหน้าให้ลงโทษญินลูกน้องที่ฝ่าฝืนไม่ยอมทำตาม แล้วสั่งให้ลูกน้องญินตัวอื่นทำงานแทน

ความสัมพันธ์ระหว่างนักไสยศาสตร์กับญินผู้รับใช้ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและยินดีช่วยเหลือกันและกัน แต่วางอยู่บนพื้นฐานของการฝ่าฝืนอัลลอฮ ผลประโยชน์ของตัวเอง และความเกลียดชังต่อกัน ด้วยเหตุนี้ บางครั้งญินผู้รับใช้ก็จะก่อกวนสร้างความรำคาญแก่คนในครอบครัวของผู้ทำไสยศาสตร์ หรือแม้แต่ตัวนักไสยศาสตร์เอง

มีวิธีการบางอย่างที่นักไสยศาสตร์ใช้ในการเรียกญิน แต่ทั้งหมดมีการปฏิเสธศรัทธา การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ หรือการทำสิ่งที่เป็นบาปมหันต์เป็นข้อแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น ด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮ เราจะนำเสนอวิธีการดังกล่าวโดยสังเขป ให้พอเห็นภาพคร่าวๆ เพื่อที่พี่น้องจะได้รู้จัก ไม่เข้าใจผิด หรือถูกหลอกว่าเป็นการรักษาไสยศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา ทั้งที่จริงๆแล้วมันคือการทำไสยศาสตร์ที่ฝืนหลักการศาสนาต่างหาก นั่นเพราะว่านักไสยศาสตร์บางคนใช้เล่ห์เหลี่ยมในการปิดบังไสยศาสตร์ของตัวเอง โดยเอาอัลกุรอานหรือสัญลักษณ์ต่างๆทางศาสนามาบังหน้า พี่น้องจึงต้องระมัดระวังให้ดีและรอบคอบในเรื่องนี้

วิธีการที่ 1 : สาบานด้วยนามของชัยฏอนมารร้าย

นักไสยศาสตร์จะเข้าไปในห้องมืด จุดไฟ และวางกำยานลงในธูป  ชนิดของกำยานขึ้นอยู่กับเปป้าหมายของไสยศาสตร์ที่ต้องการทำ แล้วเขาก็เริ่มท่องคาถาหรืออ่านถ้อยคำสำนวนต่างๆที่มีการตั้งภาคีต่ออัลลอฮอยู่ด้วย หรือวาดลวดลายหรือสักยันต์บางอย่างที่เป็นการสาบานต่อหัวหน้าญิน หลังจากนั้นเขาก็ขอให้ญินทั้งหลายช่วยเหลือเขาโดยอ้างชื่อหรือตำแหน่งของญินผู้นำ หรือเขาอาจจะกล่าวยกย่องบรรดาผู้นำของพวกญิน เพื่อแลกกับการได้รับความช่วยเหลือบางอย่าง นักไสยศาสตร์ปฏิบัติขั้นตอนเหล่านี้ในสภาพที่สกปรก เช่น ขณะมีญะนาบะฮฺ หรือสวมใส่เสื้อผ้าที่มีนะญีส[1]

ญินชอบที่มืด และชอบความสกปรกโสมมด้วย และการที่นักไสยศาสตร์สาบานด้วยนามของญินหรือชัยฏอน พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากพวกมันนั้นถือเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮที่ชัดเจนที่สุด

วิธีการที่ 2 : เชือดสัตว์บูชายัญด้วยนามของชัยฏอน

นักไสยศาสตร์จะขอหรือหานก หรือไก่ หรือเป็ด หรือสัตว์อื่นๆ โดยกำหนดลักษณะเฉพาะตามคำขอของญิน แต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นสัตว์สีดำ เพราะญินชอบสีดำ แล้วนักไสยศาสตร์ก็เชือดสัตว์ตัวนั้นโดยไม่ได้กล่าวนามของอัลลอฮ (คือไม่ได้กล่าว “บิสมิลลาฮ”) แต่เชือดด้วยนามของญินหรือชัยฏอนแทน บางครั้งเลือดของสัตว์บูชายัญจะถูกนำไปผสมให้ผู้ป่วยดื่ม ส่วนตัวสัตว์ที่ถูกเชือดจะถูกนำไปทิ้งไว้ที่บ้านหรือบ่อน้ำร้าง หรือทิ้งไว้ในที่ๆไม่มีคนอาศัยอยู่ เพราะสถานที่เหล่านี้เป็นที่อยู่ของพวกญิน แล้วนักไสยศาสตร์ก็กลับไปยังบ้านของเขา อ่านคาถาที่มีเนื้อหาการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ แล้วก็สั่งให้ญินทำตามคำสั่ง

การเชือดสัตว์ด้วยนามอื่นจากอัลลอฮ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยมติเอกฉันท์ของบรรดานักวิชาการอิสลามทั้งรุ่นก่อนและรุ่นหลัง ไม่ใช่แค่เพียงต้องห้าม (ฮารอม) แต่ยังเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ ซึ่งเป็นบาปใหญ่หลวงที่สุดในศาสนาอิสลาม และสัตว์ที่เชือดก็ไม่อนุญาตให้รับประทานด้วย เพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่มิได้เชือดอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนา

วิธีการที่ 3 โปรดติดตามในบทความตอนต่อไป อินชาอัลลอฮ[2]

 


[1] นะญีส คือสิ่งสกปรกตามบัญญัติของอิสลาม เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำอสุจิ มูลสัตว์ เลือดประจำเดือน ซากสัตว์ เป็นตัน

[2] อินชาอัลลอฮ หมายถึง หากอัลลอฮทรงประสงค์ เป็นประโยคที่ใช้สื่อใจความได้ว่า ฉันจะทำตามที่ได้พูดหรือสัญญาไว้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดหรือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ