skip to Main Content

Breaking News : มธ.แถลงการณ์ด่วน ไม่อนุญาตจัดชุมนุม 19 ก.ย นี้
.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรมชุมนุมทางการเมืองวันที่ 19 กันยายน 2563 โดยระบุว่าตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้แถลงข่าวว่าจะมีการชุมนุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนั้น
.
หนังสือที่ขออนุญาตไม่เข้าเงื่อนไขให้จัดการชุมนุม จึงไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมจนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง

Breaking News : มธ.แถลงการณ์ด่วน ไม่อนุญาตจัดชุมนุม 19 ก.ย นี้

Back To Top
×Close search
Search