SOCIAL : เปิดประวัติ “อาศิส พิทักษ์คุมพล” จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 ของประเทศไทย ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว เตรียมจัดพิธีละหมาดญะนาชะห์ 23 ตุลาคม 2566 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

. ภายหลังจาก “สำนักจุฬาราชมนตรี” ได้ปร…

Loading

อ่านเพิ่มเติม

SOUTH : สำนักงานชลประทานที่ 17 เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

.5 ตุลาคม 2566 นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการส…

Loading

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเพื่อต่อยอดภารกิจที่สังคมต้องการ

SOCIAL : เชคริฎอ ปธ.มมส. ประชุมหารือทีมงาน มมส.3จ….

Loading

อ่านเพิ่มเติม