skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
อัลกุรอานคือทางนำ
24 กรกฎาคม 2019

อัลกุรอานคือทางนำ

89. และวันที่เราจะตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ (เพื่อเป็นพยาน) ต่อพวกเขาจากหมู่พวกเขาเอง และเราก็นำเจ้ามาเป็นพนานต่อเขาเหล่านั้นและเราได้ให้คัมภีร์แก่เจ้าเพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่ง(*1*) และเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตา และเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม(*2*) (1) อิบนุมัสอูดกล่าวว่า ทุกวิชาการแบะทุกอย่างได้ถูกชี้แจงให้แก่เราในอัลกรุอานนี้เป็นการฮิดายะฮ์แก่จิตใจ…

อ่านต่อ
โลกหน้าประเสริฐกว่า
23 กรกฎาคม 2019

โลกหน้าประเสริฐกว่า

16. หามิได้ แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหาก 17. ทั้ง ๆ ที่ปรโลกนั้นดีกว่าและจีรังกว่า (*1*) (1) เปล่าเลย แต่พวกเจ้าโอ้มนุษย์เอ๋ย เลือกเอาการดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่สูญสลายเหนือกว่าโลกอาคิเราะฮฺอันจีรังแล้วพวกเจ้าก็เหน็ดเหนื่อยอยู่กับโลกดุนยานี้จนกระทั่งพวกเจ้าลืมโลกอาคิเราะฮฺ ทั้ง ๆ ที่โลกอาคิเราะฮฺนั้นดีกว่าโลกดุนยาอย่างแน่นอน

อ่านต่อ
บททดสอบความอดทน
23 กรกฎาคม 2019

บททดสอบความอดทน

20.และเราได้ทำให้บางคนในพวกเจ้าเป็นการทดสอบแก่อีกบางคน(*2*) เพื่อดูว่าพวกเจ้าจะอดทนไหม ? และพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเห็นทุกอย่าง (2) คืออัลลอฮ์ทรงทดสอบคนรวยให้จนลง คนมีเกียรติให้ตกต่ำลง และคนมีสุขภาพดีให้เจ็บป่วย สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการทดสอบความอดทนของพวกเจ้า และการอีมานของพวกเจ้า ว่าพวกเจ่าจะขอบคุณหรือเนรคุณ  

อ่านต่อ
รางวัลของผู้ศรัทธา
23 กรกฎาคม 2019

รางวัลของผู้ศรัทธา

8. แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลาย สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอย่างมิขาดสาย (*1*) (1) บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์ อีกทั้งพวกเขากระทำความดีในโลกอาคิเราะฮฺ พวกเขาจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าของพวกเขาโดยมิขาดสาย

อ่านต่อ
อย่าทำคุณเพื่อหวังผลตอบแทน
23 กรกฎาคม 2019

อย่าทำคุณเพื่อหวังผลตอบแทน

6. และอย่าทำคุณ เพื่อหวังการตอบแทนอันมากมาย **อย่าลำเลิกต่อพระเจ้าของเจ้าเพราะการจงรักภักดีของเจ้า และอย่าได้ของสิ่งตอบแทนในการเผยแผ่ศาสนาของเจ้า หรืออย่าลำเลิกในสิ่งที่เจ้าได้ให้แก่ผู้อื่นเป็นการทวงบุญคุณ เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการขัดกับมรรยาทอันดีงาม

อ่านต่อ
บริจาคแต่สิ่งที่ดี
18 กรกฎาคม 2019

บริจาคแต่สิ่งที่ดี

267. บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดี ๆ (*1*) ของสิ่งที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้ 1) คือสิ่งดี ๆ ที่ได้มาในทางที่ชอบด้วยบัญญัติศาสนา  

อ่านต่อ
เหตุการณ์ในวันกิยามะฮฺ
18 กรกฎาคม 2019

เหตุการณ์ในวันกิยามะฮฺ

6. ในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่ ๆ เพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขา (*1*) (1) ในวันนั้นมนุษย์ทั้งมวลจะกลับจากสภาพที่สำหรับการชำระสะสางบัญชีโดยกระจายออกมาเป็นหมู่ ๆ เพื่อจะได้เห็นผลงานของแต่ละคน สำหรับพวกที่เดินออกไปทางขวาก็จะเดินไปเข้าสวนสวรรค์ ส่วนผู้ที่เดินออกทางซ้ายก็จะเดินเข้าสู่นรกญะฮันนัม

อ่านต่อ
แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์ แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณ
19 มีนาคม 2018

แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์ แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณ

แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์ แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณ

อ่านต่อ
และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ
16 มีนาคม 2018

และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ

โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงมีความอดทน และจงต่างอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจงประจำอยู่ชายแดน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ (ซูเราะฮฺ : อาลิอิมรอน 3 : 200)

อ่านต่อ
แท้จริง เราได้ให้พวกเจ้ามีที่พำนักอยู่ในแผ่นดิน…
13 มีนาคม 2018

แท้จริง เราได้ให้พวกเจ้ามีที่พำนักอยู่ในแผ่นดิน…

และแท้จริงเราได้ให้พวกเจ้า มีที่พำนักอยู่ในแผ่นดิน และเราได้ให้แก่พวกเจ้า ซึีงเครื่องยังชีพทั้งหลายในผืนแผ่นดินนั้น แต่ส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั่นที่ขอบคุณ ( อัลอะอฺร็อฟ 7:10 )

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search