skip to Main Content
ศึกษากุรอานเพื่อเพิ่มพูนศรัทธา
18 พฤศจิกายน 2019

ศึกษากุรอานเพื่อเพิ่มพูนศรัทธา

2. “แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้น คือ ผู้ที่เมื่ออัลลอฮฺถูกกล่าวขึ้นแล้ว หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรง และเมื่อบรรดาโองการของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขา โองการเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขา และแด่พระเจ้าของพวกเขานั้น พวกเขามอบหมายกัน”

อ่านต่อ
เป็นผู้ศรัทธาจงอย่าท้อแท้
27 ตุลาคม 2019

เป็นผู้ศรัทธาจงอย่าท้อแท้

139. และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้(*1*) และจงอย่าเสียใจ(*2*) และพวกเจ้านั้นคือผู้ที่สูงส่งยิ่ง หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา(*3*) (1) คืออย่าท้อแท้ในการต่อสู้ฝ่ายอธรรมอย่างเช่นที่แล้วมาในสงครามฮุด (2) คือย่าเสียใจในความปราชัย และในบรรดาชีวิตที่ได้สูญเสียไปในสงครามอุฮุด (3) คือเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงโดยปฏิบัติตามบัญญัติศาสนา และคำสั่งของร่ซูลอย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ
เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ
20 ตุลาคม 2019

เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ

21. มนุษย์เอ๋ย! จงเคารพอิบาดะฮฺ(*1*) พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าที่ทรงบังเกิดพวกเจ้า และบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเจ้าเถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะทรงยำเกรง (1) การให้เอกภาพแเด่อัลลอฮฺด้วยความนอบน้อมถ่อมตน และจงรักภักดีต่อประองค์

อ่านต่อ
อ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ ชัยฏอนจะไม่เข้าบ้าน
20 ตุลาคม 2019

อ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ ชัยฏอนจะไม่เข้าบ้าน

อ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ ชัยฏอนจะไม่เข้าบ้าน มีรายงานจากอบีมัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “ผู้ใดที่อ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺในเวลากลางคืนก็เป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเขาที่จะพ้นภัยอันตราย” ( หะดิษบันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์ )

อ่านต่อ
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
20 ตุลาคม 2019

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

16. ผู้ใดที่การลงโทษถูกหันเหออกจากเขาในวันนั้น แน่นอนพระองค์ทรงเอ็นดูเมตตาเขา และนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่

อ่านต่อ
ผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก
1 ตุลาคม 2019

ผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก

96- แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น พระผู้ทรงกรุณาปรานีจะทรงโปรดปรานความรักใคร่แก่พวกเขา

อ่านต่อ
ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ
1 ตุลาคม 2019

ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ

10- และแท้จริงนั้น เราได้ให้พวกเจ้ามีที่พำนักอยู่ในแผ่นดิน และเราได้ให้มีขึ้นแก่พวกเจ้า ซึ่งบรรดาเครื่องยังชีพในผืนแผ่นดินนั้น ส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั้นที่ขอบคุณ

อ่านต่อ
พบเจอบททดสอบเพื่อได้รับการอภัยโทษ
1 ตุลาคม 2019

พบเจอบททดสอบเพื่อได้รับการอภัยโทษ

อัลลอฮฺส่งบททดสอบมาเพื่อให้มนุษย์ได้รับความดีงามอย่างมากมายได้รับการอภัยโทษอย่างมากมาย

อ่านต่อ
มนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณ
1 ตุลาคม 2019

มนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณ

243. เจ้ามิได้มองดู(*1*) บรรดาผู้ที่ออกจากบ้านของพวกเขาดอกหรือ(*2*) ทั้งๆ ที่พวกเขาเป็นพัน ๆ คน ทั้งนี้เพราะกลัวความตาย และอัลลอฮ์ก็ได้ประกาศิตแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจงตายเสียเถิด ภายหลังพระองค์ทรงให้พวกเขามีชีวิตขึ้นใหม่(*3*) แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์ แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบพระคุณ (1) คำว่า “มองดู” ในที่นี้หมายถึงรู้ เพราะเหตุการณ…

อ่านต่อ
รำลึกถึงและขอบคุณ
24 กันยายน 2019

รำลึกถึงและขอบคุณ

152. ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิด ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้า และจงขอบคุณข้าเถิด และจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search