skip to Main Content
อดทนอดกลั้น
24 กันยายน 2019

อดทนอดกลั้น

25. และผู้ใดในหมู่พวกเต้าไม่สามารถมีกำลัง(*1*)ที่จะแต่งงานกับบรรดาหญิงอิสระที่มีศรัทธาได้ก็จงแต่งงานกับเด็กสาว(*2*)ของพวกเจ้าที่เป็นผู้ศรัทธาในหมู่ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง(*3*) และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งที่ในการศรัทธาของพวกเจ้าบางคนในหมู่พวกเจ้านั้นมาจากอีกบางคน(*4*) ดังนั้นจงแต่งงานกับพวกนางด้วยการอนุมัติจากผู้เป็นนายของพวกนาง และจงให้แก่พว…

อ่านต่อ
ความกลับกลอก
24 กันยายน 2019

ความกลับกลอก

57. “หากพวกเขาพบที่พักพิง หรือบรรดาถ้ำหรืออุโมง แน่นอนพวกเขาจะหันไปหามัน โดยที่พวกเขาจะไปอย่างรีบด่วน(*1*)” (1) หมายความว่าถ้าพวกเขามีทางที่จะหนีให้พ้นจากบรรดาผู้ศรัทธาได้ พวกเขารีบพากันไปทันที เพราะไม่สามารถจะปกปิดความกลับกลอก หรือการเป็นมุนาฟิกของพวกเขาได้ตลอด และเกรงว่าจะถูกเปิดเผย แล้วในขณะนั้นแหละ ภัยอันใหญ่หลวงก็จะประสบแก่พวกเขา

อ่านต่อ
ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนงานศาสนา
24 กันยายน 2019

ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนงานศาสนา

7. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย หากพวกเจ้าสนับสนุน (ศาสนาของ) อัลลอฮ. พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงตรึงเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง (*1*) (1) คือสนับสนุนศาสนาของพระองค์ ร่อซูลของพระองค์ และบรรดามุอ.มินแล้ว พระองค์ก็จะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้มีชัยชนะเหนือศัตรูและจะให้พวกเจ้ามีความหนักแน่นอดทนในสนามรบ

อ่านต่อ
ตายในสภาพเป็นผู้ศรัทธา
24 กันยายน 2019

ตายในสภาพเป็นผู้ศรัทธา

126. “และท่าน(*1*)จะไม่แก้แค้นเรา นอกจากว่าเราศรัทธาต่อบรรดาสัญญาณ(*2*)แห่งพระเจ้าของเราเท่านั้น เมื่อมันได้มายังเรา โอ้พระเจ้าของเราโปรดเทความอดทน(*3*)ลงมาบนพวกเราด้วยเถิด และโปรดทรงให้พวกเราตายในฐานะผู้สวามิภักดิ์ด้วย” (1) หมายถึงฟิรอาวน์ (2) หมายถึงมัวะญิซาตที่อัลลอฮ์ได้แสดงให้ประจักษ์โดยผ่านมือของท่านนะบีมูซา ทั้งนี้เพื่อยืนยันการเป็นนะบีของท่า…

อ่านต่อ
อย่าล้ำหน้าอัลลอฮฺและรอซูล
24 กันยายน 2019

อย่าล้ำหน้าอัลลอฮฺและรอซูล

1. โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย ! พวกเจ้าอย่าได้ล้ำหน้า (ในการกระทำใด ๆ) เมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ (*1*) พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ (1) คืออย่าได้เสนอแนะกิจการใด ๆ ขึ้นมาเทียบเคียงหรือเหนือกว่าคำตรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา และคำกล่าวของร่อซูลของพระองค์ ไม่ว่าข้อเสนอนั้น ๆ จะเป็นเรื่องส่วนตัว การดำเ…

อ่านต่อ
วันตัดสินพิพากษา
24 กันยายน 2019

วันตัดสินพิพากษา

87. “และถ้าหากว่ามีกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกท่านศรัทธาต่อสิ่งที่ฉันถูกส่งให้นำสิ่งนั้นมา และอีกกลุ่มหนึ่งมิได้ศรัทธาแล้วก็จงอดทนไปเถิดจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงชี้ขาดระหว่างเรา และพระองค์นั้นคือผู้ที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ชี้ขาดทั้งหลาย”

อ่านต่อ
อัลลอฮฺทรงคุ้มครองผู้ศรัทธา
24 กันยายน 2019

อัลลอฮฺทรงคุ้มครองผู้ศรัทธา

11. ทั้งนี้เพราะว่าอัลลอฮ.เป็นผู้ทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธา และแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธาไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา (*1*) (1) สำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นอัลลอฮ. แก่บรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีว่า ในวันกิยามะฮ.พระองค์จะให้พวกเขาได้เข้าสู่สวนสวรรค์ที่มีลำน้ำไหลผ่าน ณ เบื้องล่าง ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นในโลกดุนยามีความห่วงใยอยู่กับเรื่องปากท้องและคว…

อ่านต่อ
อดทนเพื่อได้รับความสำเร็จ
23 กันยายน 2019

อดทนเพื่อได้รับความสำเร็จ

200. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงมีความอดทน และจงต่างอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจงประจำอยู่ชายแดน(*1*) และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ (1) คือเพื่อตอบโต้ฝ่ายศัตรูที่จะล่วงล้ำเข้ามารุกราน

อ่านต่อ
ผูู้ทรงรอบรู้
23 กันยายน 2019

ผูู้ทรงรอบรู้

78. “พวกเขามิได้รู้ดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ความเร้นลับของพวกเขา และการพูดซุบซิบของพวกเขา และแท้จริงอัลลอฮ์ เป็นผู้ทรงรอบรู้ในซึ่งสิ่งเร้นลับทั้งหลาย”

อ่านต่อ
อดทนและยำเกรง
23 กันยายน 2019

อดทนและยำเกรง

186. แน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบ(*1*) ในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าพวกเจ้า(*2*) และบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้น(*3*) (แก่อัลลอฮ์) ซึ่งการก่อความเดือดร้อนอันมากมาย(*4*) และหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงแล้ว แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เด็ดเดี่ยว (1) คือทดสอบการศรัทธาว่ามีความจริงใ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search