skip to Main Content
อดทนและยำเกรง
23 กันยายน 2019

อดทนและยำเกรง

120. หากมีความดีใดๆ ประสบแก่พวกเจ้า ก็ทำให้พวกเขาเศร้าใจและถ้าหากความชั่วใด ๆ ประสบแก่พวกเจ้า พวกเขาก็ดีใจเนื่องด้วยความชั่วนั้น และถ้าพวกเจ้าอดทน และยำเกรงแล้วไซร้ อุบายของพวกเขาก็ย่อมไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าแต่อย่างใดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงล้อม(*1*)ซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทำกัน (1) คำว่า ล้อม” นั้นหมายถึง “รู้” เพราะสิ่งที่ถูกล้อมไว้นั้นย่อมอยู่ในการรู…

อ่านต่อ
ผู้ทรงไม่หลงลืม
23 กันยายน 2019

ผู้ทรงไม่หลงลืม

64. และเรา (ญิบรีล) มิได้ลงมา เว้นแต่ด้วยพระบัญชาของพระเจ้าของท่าน(*1*) สำหรับพระองค์นั้น สิ่งที่อยู่ระหว่างเบื้องหน้าของเราและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเรา และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองและพระเจ้าของท่านนั้นมิทรงหลงลืมสิ่งใดเลย (1) เป็นถ้อยคำของญิบรีลแก่ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขณะที่วะฮีถูกยับยั้งเป็นระยะเวลาหนึ่ง

อ่านต่อ
ผู้ที่หลงลืม
23 กันยายน 2019

ผู้ที่หลงลืม

57. และผู้ใดจะอธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกตักเตือนให้รำลึก ด้วยโองการทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้าของเขา แล้วเขาก็หันหลังห่างออกไป แล้วลืมสิ่งที่มือทั้งสองของเขาประกอบไว้(*1*) (1) คือลืมสิ่งที่เขาได้กระทำไว้ เช่น การทำบาปขั้นอุกฤษฏ์และการงานที่น่าเกลียดโดยไม่นึกถึงบั้นปลายของมัน

อ่านต่อ
ละหมาดและอดทน
23 กันยายน 2019

ละหมาดและอดทน

153. บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอาศัยความอดทน และการละหมาดเถิด แท้จริงอัลลออ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย

อ่านต่อ
ความดีจะไม่สูญหาย
23 กันยายน 2019

ความดีจะไม่สูญหาย

30. แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย เราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระทำความดีสูญหายอย่างแน่นอน

อ่านต่อ
การละหมาดเป็นสิ่งที่ใหญ่โต
23 กันยายน 2019

การละหมาดเป็นสิ่งที่ใหญ่โต

45. และพวกเจ้าจงอาศัยความอดทน(*1*) และการละหมาดเถิด(*2*) และแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โต(*3*)นอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้น(*4*) (1) ให้ใช้ความอดทนเป็ฯสำคัญในการปฏิบัติตามบัญญัติศาสนา (2) ให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดด้วย เพราะการละหมาดจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรำลึกถึงอัลลอฮฺ และมีความยำแกรงต่ออัลลอฮฺ (3) ทั้งนี้เพราะการละหมาดนั้นต้องปฏิบัติเป็นเ…

อ่านต่อ
“จันทร์เสี้ยวการแพทย์ฯ” ได้นายกฯใหม่ เผยเร่งทำสื่อสร้างความถูกต้องสุขอนามัยมุสลิมชายแดนใต้
10 กันยายน 2019

“จันทร์เสี้ยวการแพทย์ฯ” ได้นายกฯใหม่ เผยเร่งทำสื่อสร้างความถูกต้องสุขอนามัยมุสลิมชายแดนใต้

https://youtu.be/2Ca0ugXuKFY “หมอกิ้ฟลัน” นั่งนายกฯจันทร์เสี้ยวการแพทย์ฯคนใหม่ เล็งเข้าถึงรากหญ้า ป้องปัญหาสุขภาวะมุสลิม ดันศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-“หมอฟีน” ระบุคนใต้แม่และเด็กอ่อนตายสูงเกิน เรื้อรัง 30 ปี

อ่านต่อ
รางวัลของการทำความดี
3 กันยายน 2019

รางวัลของการทำความดี

8. แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลาย สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอย่างมิขาดสาย (*1*) (1) บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์ อีกทั้งพวกเขากระทำความดีในโลกอาคิเราะฮฺ พวกเขาจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าของพวกเขาโดยมิขาดสาย

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search