skip to Main Content

ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล

icon-google-play
ico-ios
new-whiteflix

อังการาจะไม่ซื้อแพทริออตหากถูกผูกเงื่อนไขให้ทิ้ง S-400

เมฟลุต คาวูซอุฆลู รมว.ตปท.ตุรกีกล่าวว่า ตุรกีจะไม่ตกลงซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของสหรัฐฯ หากวอชังตันผูกมัดสัญญาซื้อขายใหม่นี้ด้วยการที่ตุรกีต้องยกเลิกการซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ของรัสเซีย”

เขากล่าวอีกว่า “ข้อตกลงซื้อ S-400 เสร็จสิ้นไปแล้ว เราสามารถเห็นด้วยกับวอชิงตันในประเด็นแพทริออต ตราบที่เราไม่ต้องทิ้ง S-400”

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ อนุมัติข้อเสนอขายจรวดแพทริออต 80 ลูก และขีปนาวุธ PAC-3 60 ลูก เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สื่อตุรกีรายงานว่าในข้อเสนอระบุว่าอาวุธชุดนี้จะไม่ถูกส่งมอบจนกว่าอังการาจะยกเลิกสัญญาซื้อ S-400

รมว.ตปท.ตุรกีกล่าวอีกว่า “พันธมิตรนาโตสามารถครอบครองระบบต่อต้านอากาศยานของค่ายใดก็ได้ที่พวกเขาต้องการ”

อังการาจะไม่ซื้อแพทริออตหากถูกผูกเงื่อนไขให้ทิ้ง S-400

Back To Top
×Close search
Search