เด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะเราสามารถให้ของตอบแทนที่ละหมาดครบ5เวลาได้ไหม

จำนวนการดู 53 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง