skip to Main Content
เหรียญ-ธนบัตร อาจเป็นสาเหตุแพร่ไวรัส COVID-19
 
• ผลการศึกษาจากคณะนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด พบว่า บนธนบัตร 1 ใบ มีเชื้อแบคทีเรียสะสมเฉลี่ยถึง 26,000 ตัว
• ในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การจับจ่ายใช้สอยผ่านเหรียญหรือธนบัตรนั้นก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คน
• องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาเตือนว่า เงินสดสามารถเป็นสื่อแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 นี้ได้
• ข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาก่อนหน้าบ่งชี้ว่ามีเชื้อโรคอีกหลายชนิดอยู่บนธนบัตร หรือเหรียญด้วย ทั้งเชื้ออีโคไล, สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส, ซัลโมเนลล่า, ราดำ ไรโซปัส และราดำ ไมคอไรซ่า ฯลฯ
• 5 วิธีป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลังจับเหรียญและธนบัตร จากธนาคารแห่งประเทศไทย
• 1.ล้างมือทุกครั้งหลังจับเหรียญและธนบัตร ด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
• 2.นำธนบัตรไปตากในที่มีแดดจัดและอากาศถ่ายเท เพื่อฆ่าเชื้อโรค
• 3.เช็ดธนบัตร ด้วยผ้าหมาดที่ชุบแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่ไม่ทำให้เนื้อกระดาษถูกทำลาย
• 4.ไม่พับหรือกรีดธนบัตร เนื่องจากรอยพับเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรก และอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดี
• 5.หากพบว่าธนบัตรมีสภาพเก่าหรือสกปรกมาก สามารถนำธนบัตรเหล่านี้ไปฝากธนาคาร แล้วนำธนบัตรใหม่มาใช้
 
#WhiteNewsInfo
#WhiteNews

เหรียญ-ธนบัตร อาจเป็นสาเหตุแพร่ไวรัส COVID-19

Back To Top
×Close search
Search