คนฉลาดที่แท้จริง…

บางทีคนที่ไม่ได้พูด

เขาไม่ได้ไม่รู้ แต่เขาฉลาดพอที่จะรู้ว่า

เมื่อใดควรพูด เมื่อใดควรเงียบ เพราะถ้าพูดในจังหวะที่ควรเงียบ

เราอาจจะกลายเป็นคนไม่ฉลาด โดยไม่รู้ตัว

(- นิรนาม -)

จำนวนการดู 99 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง