สิ่งหนึ่งที่พึงระมัดระวังคือการประณามประชาชาติทั้งหมด เพียงเพราะคนไม่กี่คน – White Channel

White Channel

สิ่งหนึ่งที่พึงระมัดระวังคือการประณามประชาชาติทั้งหมด เพียงเพราะคนไม่กี่คน

สิ่งหนึ่งที่พึงระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือ การประณามประชาชาติทั้งหมด

เพียงเพราะความคิดของบุคคลไม่กี่คน

(เชค ยูซุฟ อัล-เกาะเราะฎอวียฺ)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ