ดุอาอฺที่ควรอ่านในวงของการพูดคุย – White Channel

White Channel

ดุอาอฺที่ควรอ่านในวงของการพูดคุย

บทลำลึกที่ควรอ่านในวงของการพูดคุย

โอ้พระผู้อภิบาล ได้โปรดให้อภัยโทษแก่ฉัน

และได้โปรดให้นิรโทษโดยปราณีแก่ฉัน

แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงนิรโทษโดยปราณี ผู้ทรงอภัยโทษ

(บันทึกโดย อัตติรมีซีหมายเลข3434 อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3841)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ