skip to Main Content

COVID-19: กอจ.ตาก ออกมาตรการป้องโควิด-19 งดวันศุกร์ งดเรียนกุรอาน เรียนที่บ้านเด็กต้องไม่เกิน 5 คน ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง

.

วันที่ 30 ธ.ค. 63 นายสุข อุปการะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก ออกประกาศ มาตรการป้องกันโควิด-19

  1. ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด
  2. ให้ศูนย์เรียนรู้ศาสนาอิสลาม ศูนย์ฮาฟิส งดการเรียนการสอนชั่วคราว จนกว่าโควิด-19 จะดีขึ้น ยกเว้นอ่านในครอบครัว #มีเด็กไม่เกิน 5 คน #ให้เด็กใส่หน้ากากอนามัย #เว้นระยะห่างขณะเรียน
  3. งดรวมตัวปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด ให้ทำที่บ้าน งดละหมาดวันศุกร์ จดกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
  4. พื้นที่ชุมชนทุกมัสยิด อ.แม่สอด จ.ตาก ถือเป็นพื้นที่มีการระบาดเกิดขึ้น ให้อิหม่ามและคกก.มัสยิด เพิ่มความเข้มข้น ในมาตรการต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ

ขอบคุณ

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก

#ขุนคมคำ

COVID-19: กอจ.ตาก ออกมาตรการป้องโควิด-19 งดวันศุกร์ งดเรียนกุรอาน เรียนที่บ้านเด็กต้องไม่เกิน 5 คน ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ