skip to Main Content

COVID-19 : ด่านพรมแดนเบตงคุมเข้มคนขับรถขนส่งสินค้าเข้าออก ภายหลังพบทางประเทศมาเลเซียเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างหนัก และเป็นวงกว้างในหลายรัฐ

.

วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ด่านพรมแดนเบตง ตรงข้ามด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ตำรวจท่องเที่ยว นักวิชาการสาธารณสุขด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 ได้ทำการตรวจสแกนควบคุมโรคคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย โดยผ่านการตรวจอย่างละเอียด ภายหลังหลายรัฐในประเทศมาเลเซีย พบมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้กระจายอยู่ในรัฐเกดะห์ รัฐเปอร์ลิส และรัฐปีนัง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดชายแดนไทย และมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถลักลอบเข้าประเทศไทยได้ อีกทั้งมีการขนส่งสินค้าโดยมีรถขนสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่

.

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ในพื้นที่ จ.ยะลา ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการตรวจบุคคลซึ่งพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบางพื้นที่นั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ทุกระดับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ รณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก แออัด รวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอย่างเคร่งครัด

.

ด้าน พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยดีขึ้นมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เบตง ยังคงไม่พบการแพร่ระบาด เพราะทุกฝ่ายช่วยกันดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันของ ศบค. และรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง และต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง หากพบมีใครหลุดเข้ามาก็ขอให้แจ้งข่าว แจ้งเบาะแสมายังเจ้าหน้าที่

 

 

 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงทั้งทหาร และฝ่ายปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มความถี่และเข้มงวดในการตรวจตรา เพื่อป้องกันการลักลอบ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้พรมแดน อสม.ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่างช่วยกันสอดส่องคนแปลกหน้าในพื้นที่ หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการจับตัวจะมีการตรวจหาเชื้อว่ามีหรือไม่เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อไป

.

ขณะที่ประเทศมาเลเซีย ยังพบว่ามีการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว และเพิ่มขึ้นทุกวัน และเป็นพื้นที่ติดกับชายแดนภาคใต้ ห่างจาก อ.สะเดา จ.สงขลา เพียง 18 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมือง อ.เบตง อีก 7 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถลักลอบเข้าประเทศไทยได้ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา เจ้าหน้าที่ ตชด.445 ได้วางมาตรการในการป้องกัน โดยเฉพาะรถขนส่งสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาไทย รวมทั้งลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติด้วย

COVID-19 : ด่านพรมแดนเบตงคุมเข้มคนขับรถขนส่งสินค้าเข้าออก ภายหลังพบทางประเทศมาเลเซียเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ