skip to Main Content

COVID-19: นราธิวาส ล็อกดาวน์ 3 อำเภอตากใบสุคิรินสุไหงปาดี  สกัดโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ แพร่ระบาด

.

เมื่อวันที่ 24 ..64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินออกคำสั่งจังหวัดนราธิวาสเรื่องปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6

.

ประกาศดังกล่าวมีใจความสำคัญระบุว่า ให้ปิดตลาดและถนนคนเดินในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย ตลาดถนนคนเดิน บริเวณหน้าเขื่อนท่าพระยาสาย ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค, ตลาดถนนคนเดินบริเวณหน้าโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ตำบลบางนาค และตลาดน้ำยะกัง ตำบลบางนาค

.

ทั้งนี้ ให้อำเภอเมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส และหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ของสถานที่ที่ถูกปิด หากสถานการณ์คลี่คลายลงและมีความพร้อมจะเปิดดำเนินการ ให้จัดระบบและระเบียบต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และรายงานจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณายกเลิกมาตรการดังกล่าวต่อไป

.

ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ บ้านจือแร .1 และบ้านกำปงปือแน .6 .ริโก๋ พบว่า นายอร่าม หะรอแม กำนัน .ริโก๋ และเจ้าหน้าที่ ชรบ.รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชุดคุ้มครองตำบลริโก๋ร่วมกันตั้งจุดตรวจด่านป้องกันโควิด 19 ออกเข้าหมู่บ้าน ที่บริเวณหน้า ที่ทำงาน อบต.ริโก๋ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการตรวจสอบบุคคล และยานพาหนะทุกชนิด เมื่อมีความประสงค์จะเข้าออกหมู่บ้าน ต้องแจ้งการลงทะเบียนและความจำเป็น จึงจะสามารถเข้าออกหมู่บ้านได้

.

โดยทางนายอร่าม หะรอแม กำนัน .ริโก๋ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอสุไหงปาดี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณะสุข โดยจะอนุญาตการใช้ถนนเพียง 1 สายเท่านั้น ในการเข้าออกหมู่บ้าน คือ ถนนสายบ้านจือแรกับบ้านบาเละฮีเล และอนุญาตเป็นกรณีพิเศษกับบุคคล 3 กลุ่ม แต่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ คือ 1.กลุ่มข้าราชการ 2. รถจำหน่ายอาหารสดและพืชผัก และ 3.ชาวบ้านที่หมอนัดตรวจโรค ส่วนบุคคลอื่นๆจะมีการพิจารณาเป็นรายๆไป

.

นอกจากนี้ นายอร่าม หะรอแม กำนัน .ริโก๋ ยังใช้เวลาเดินพบปะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแต่ละหลัง เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน ในเรื่องมาตรการเข้มงวดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดในพื้นที่ถึงวิธีการป้องกัน และการอนุญาตให้ผ่านเข้าออก หมู่บ้าน ที่อาจจะต้องขอความร่วมมือทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบด้านสาธารณสุขที่บริเวณด่านตรวจโควิด ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด

.

โดยนายอร่าม หะรอแม กำนัน .ริโก๋ เปิดเผยถึงถึงที่มาที่ไปจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ มาจากบุคคล 2 กลุ่มในพื้นที่ไปติดเชื้อมาจาก .รามัน .ยะลา และไปติดเชื้อมาจาก .บาเระเหนือ .บาเจาะ .นราธิวาสซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้ว 15 คน แยกเป็นคนพื้นที่บ้านจือแร 8 คน บ้านกำปงปือแน 7 คน และมีผู้ที่สัมผัสกับบุคคลมีความเสี่ยงสูงติดเชื้อ 81 คน ที่ทาง .สุไหงปาดี ได้นำไปกักตัวดูอาการ 14 วัน จำนวน 3 จุด คือ 1. ที่อาคารเอนกประสงค์ที่ทำการ อบต.ริโก๋ 2. โรงเรียนตาดีกา .ริโก๋ และ 3. ที่อาคารเอนกประสงค์สุไหงปาดีคอมเพล็กซ์

.

ข่าวสด

COVID-19: นราธิวาส ล็อกดาวน์ 3 อำเภอ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ