skip to Main Content

COVID-19: นายกเทศมนตรีนครยะลา เผยได้รับการจัดสรร วัคซีน ซิโนฟาร์ม 2.5 หมื่นโดส สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 12,500 คน คาดได้ฉีด 25 มิ.. นี้

.

เมื่อวันที่ 10 มิ.. 2564 ที่สำนักงานเทศบาลนครยะลา .เมือง .ยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนว่า เทศบาลนครยะลาได้ส่งหนังสือถึงสถาบันจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อยืนยันการขอซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม และได้นำเรื่องการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนเข้าที่ประชุมศบค.จังหวัดยะลา เรียบร้อยแล้ว

.

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะที่สถาบันจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยก็ได้มีหนังสือแจ้งมายังทางไลน์ ยืนยันสิทธิ์โดยให้ดำเนินการลงทะเบียนและเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับ เบื้องต้นวัคซีนจะถึงไทยประมาณวันที่ 20 มิ.. และจะเข้าสู่ระบบการตรวจสอบจากอย. ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มฉีดได้วันที่ 25 มิ.. 64

.

ในส่วนจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่จ.ยะลา ได้รับจัดสรรมามีจำนวน 25,000 โดส เท่ากับ 12,500 คน ซึ่งจะต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมกันกับทางรพ.ศูนย์ยะลา และทางสาธารณสุขจังหวัด ว่ายังมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงใดบ้าง เช่นคนในตลาดสด ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือบ้านพักคนชรา หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดก็อาจให้สิทธิ์ก่อนเป็นต้น

.

เทศบาลนครยะลา

ข่าวสด

COVID-19: นายกเทศมนตรีนครยะลา เผยได้รับการจัดสรร วัคซีน ซิโนฟาร์ม 2.5 หมื่นโดส

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ