skip to Main Content

COVID-19 : นายอำเภอตากใบพร้อมเปิด 7 หมู่บ้านในตำบลเกาะสะท้อน เริ่ม 9 มิถุนายนนี้ แต่ยังคงปิดหมู่ 5 และหมู่ 6 ที่ยังพบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปจนกว่าจะคลี่คลาย

.

8 มิถุนายน 64 นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ กล่าวว่า จากการติดตามประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน .ตากใบ .นราธิวาส เพื่อหาข้อสรุปในการพิจารณาเปิดตำบลเกาะสะท้อนได้มีการสรุปตามมติที่ประชุม EOC อำเภอตากใบ โดยจะทำการเปิดหมู่บ้านในตำบลเกาะสะท้อน ประกอบด้วย หมู่ 1, 2, 3, 4, 7, 8 และหมู่ 9 เนื่องจากสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แล้ว ดังนั้น ทั้ง 7 หมู่บ้านนี้จะเปิดให้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

.

โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการรวมตัวพบปะสังสรรค์ภายในหมู่บ้านตำบล และเมื่อออกไปนอกพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อีกทั้งห้ามให้บุคคลจากหมู่ 5 และหมู่ 6 เข้าออกพื้นที่หมู่บ้านของตนเองอย่างเด็ดขาด เพราะภายใน 2 หมู่บ้านนี้ยังพบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยังไม่สามารถควบคุมให้กลุ่มเสี่ยงอยู่ในวงจำกัดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปิดทั้ง 2 หมู่บ้านไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตามได้ประสานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนเตรียมนำถุงยังชีพไปแจกให้แก่ประชาชนหมู่ 5 และหมู่ 6 ไว้แล้ว

.

ส่วนมาตรการเข้าออกตำบลเกาะสะท้อน ยังจำเป็นต้องแจ้งการเข้าออกจากพื้นที่บริเวณจุดตรวจบ้านปูยู เพื่อสแกนบุคคลที่เข้าออกพื้นที่ และป้องกันประชาชนจากหมู่ 5 และหมู่ 6 ลักลอบออกจากพื้นที่

.

ทั้งนี้ แม้จะเปิดให้ประชาชนใน 7 หมู่บ้านเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติแล้ว แต่จะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และวินัยในการป้องกันตนเอง หากพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนั้นๆ ละเลยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ก็พร้อมจะยกระดับมาตรการคุมเข้มพื้นที่ทันที

.

สำหรับตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ ข้อมูล วันที่ 4 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 17 ราย และมีผู้ป่วยสะสมเฉพาะคลัสเตอร์เกาะสะท้อน จำนวน 238 คน รักษาหาย จำนวน 42 ราย จากคลัสเตอร์โรงงานในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ราย

.

COVID-19 : นายอำเภอตากใบพร้อมเปิด 7 หมู่บ้านในตำบลเกาะสะท้อน เริ่ม 9 มิถุนายนนี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ