skip to Main Content
ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล icon-google-play ico-ios new-whiteflix

COVID-19 : น้ำใจชาวไทยมุสลิมแม่สอดสู้โควิด-19

.

พี่น้องชาวไทยมุสลิมแม่สอด ตั้งใจรับบริจาคธารน้ำใจสู้ภัยโควิด รอบแรกนำถุงยังชีพหลายร้อยชุด มอบผ่านนายอำเภอสอดนำเข้าไปให้ชาวบ้านใน 2 พื้นที่เสี่ยงที่ถูกปิดในชุมชนวัดหลวง พร้อมประกาศเสียงตามสาย-รถประชาสัมพันธ์ เป็นภาษาไทย-ภาษาเมียนมาให้ชาวเมียนมาทั้งในชุมชน และนอกชุมชนเข้าไปใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมเฝ้าระวัง

.

นายสุข อุปการะ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตาก เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากการเข้ามาส่งสินค้าของคนขับรถชาวเมียนมานั้น ทำให้ทางชาวไทยมุสลิมไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และใช้รถประชาสัมพันธ์ สื่อสา้้รทั้งภาษาไทย และภาษาเมียนมา ทั้งในพื้นที่ชุมชน และนอกชุมชนที่มีชาวไทยมุสลิม และชาวเมียนมามุสลิมอาศัยอยู่ พร้อมทั้งได้หารือกับทุกฝ่ายของชุมชนชาวเมียนมา เข้ามาความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปัจจุบันนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สอด มีชาวไทยมุสลิม 2,500-3,000 คน และชาวเมียนมามุสลิม5,0,000 คน ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนได้เฝ้าระวัง และช่วยกันสอดส่องคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาในพื้นที่

.

นอกจากนั้น ทางพี่น้องชาวไทยมุสลิมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในนามของชุมชนอิสลาม ร่วมกับกลุ่มสตรีมุสลิมแม่สอด ได้ตั้งจุดรับบริจาคธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ได้นำถุงยังชีพที่ประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งหลายร้อยชุดมอบให้กับนายชัยพฤกติ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นตัวแทนนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงที่หมู่บ้านถุงทอง และย่านมัสยิดมะดีนะฮ์ ในชุมชนวัดหลวง เนื่องจากได้มีการสั่งปิด 2 พื้นที่นี้ และห้ามไม่ให้มีการเข้าออกของคนในพื้นที่ โดยมีผู้นำชุมชน , ชรบ, อส และทน.ม่สอด เข้ามาตั้งจุดสกัด 6 จุดรอบพื้นที่เสี่ยง

.

ขอบคุณ  สกาวรัตน์ ศิริมา ภาพ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดตาก

COVID-19 : น้ำใจชาวไทยมุสลิมแม่สอดสู้โควิด-19

Back To Top
Search