skip to Main Content

COVID-19 : พบเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ติดโควิด 2 ราย ขณะที่ สสจ.ยะลา เร่งควบคุมการแพร่กระจาย

.

21พค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้รายงานพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวน 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีกจำนวน 188 ราย

.

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นภายในศูนย์ดังกล่าวมีเยาวชนและเจ้าหน้าที่รวมกันอยู่จำนวนทั้งสิ้น 188 ราย ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทำการตรวจหาเชื้อบุคลากรเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้ว โดยเยาวชนที่มีการพบการติดเขื้อนั้นจะอยู่ในอาคารรวมกันประมาณ 70 คน และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหาเชื้อทั้งหมดแล้ว ส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการรับเยาวชนเข้ามาใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

.

หลังจากนี้ไปทางโรงพยาบาลยะลาจะเข้ามาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยจะใช้มาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด มีแพทย์ พยาบาล ประจำภายในโรงพยาบาลสนาม อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯทุกคนอยู่ภายในบ้านพักภายจะไม่อนุญาตให้ออกจากศูนย์แห่งนี้โดยเด็ดขาดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิด โอกาสที่จะไปแพร่เชื้อสัมผัสกับบุคคลภายนอกเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ขอให้ประชาชนสบายใจได้ ทางเจ้าหน้าที่ได้จำกัดวงในการควบคุมพื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งดเยี่ยมเด็ดขาด ส่วนการสอบสวนโรคนั้นทางเจ้าหน้าที่เร่งทำการสอบสวนเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ว่าติดเชื้อมาจากพื้นที่ใด

.

COVID-19 : พบเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ติดโควิด 2 ราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ