skip to Main Content

COVID-19 : ศบค.เผยคลัสเตอร์ใหม่ “รร.มัรกัสยะกา ยะลา” แพร่เชื้ออีก 4 จังหวัดภาคใต้ สะสม 23 ราย ขอความร่วมมือเปิดไทม์ไลน์
.
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) (ศบค.) กล่าวว่า สถานการณ์ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่เป็นตัวเลข 3 หลักมาโดยตลอด กระทั่งในวันนี้พบถึง 1,032 ราย จึงต้องเน้นย้ำและเฝ้าระวัง เนื่องจากตัวเลขไม่ลดลงเลย ส่วนรายจังหวัด เช่น สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และชลบุรี ก็ยังพบผู้ป่วยใหม่สูงต่อเนื่อง ส่วนอันดับที่ 12 คือ ยะลา พบคลัสเตอร์โรงเรียนมัรกัสยะลา ที่มีนักเรียนเดินทางข้ามพื้นที่จึงเกิดการติดเชื้อใน สุราษฎร์ธานี 8 ราย กระบี่ 12 ราย พังงา 2 ราย ภูเก็ต 1 ราย สะสมในคลัสเตอร์ 23 ราย และยังรอผลตรวจอีกบางส่วน ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 (สคร.11) มีการเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อหาเชื้อกลายพันธุ์แล้ว และแจ้งให้จังหวัดเฝ้าระวังติดตาม
.
พญ.อภิสมัยกล่าวว่า สคร.11 รายงานว่ากระบวนการสอบสวนในครอบครัว ให้ความร่วมมือเปิดเผยไทม์ไลน์ จึงมีการติดตามอย่างถูกต้อง และขอสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติตามทิศทางนี้ ไม่ปิดบังข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังในพื้นที่เป็นไปอย่างเข้มแข็ง จำกัดวงระบาดได้ ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัย
.
พญ.อภิสมัย กล่าวว่า รายงาน 10 จังหวัดที่พบการติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กทม. รายใหม่ 1,032 ราย สะสม 56,821 ราย มี 83 คลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง สมุทรปราการ 390 ราย สะสม 11,515 ราย สมุทรสาคร 171 ราย สะสม 4,763 ราย นครปฐม 130 ราย สะสม 2,408 ราย นนทบุรี 105 ราย สะสม 9,248 ราย ชลบุรี 75 ราย สะสม 5,642 ราย ปทุมธานี 71 ราย สะสม 5,863 ราย นราธิวาส 67 ราย สะสม 1,244 ราย ปัตตานี 58 ราย สะสม 722 ราย และอยุธยา 43 ราย สะสม 1,989 ราย
.
พญ.อภิสมัย กล่าวว่า คลัสเตรอ์ใหม่ที่รายงานในวันที่ 16 มิ.ย. ได้แก่ กทม. คลัสเตอร์ใหม่ คือ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พบผู้ติดเชื้อแล้ว 37 ราย และอยู่ในระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติม จ.สมุทรปราการ มีคลัสเตอร์ใหม่ อ.เมือง ในบริษัทเฟอร์นิเจอร์ 154 ราย อ.พระประแดง บริษัทเสื้อผ้าสำเร็จรูป 30 ราย จ.สมุทรสาคร อ.เมือง โรงงานอาหารทะเลสด 11 ราย ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้รายงานความเชื่อมโยงการระบาดจาก จ.ชลบุรี พบว่าชาวชลบุรีในพื้นที่เสี่ยงเดินทางไปที่ อ.เทิง จ.เชียงราย ทำให้พบการติดเชื้อแล้ว 23 ราย นับเป็นยอดของเชียงราย และยังพบคนในชลบุรี เดินทางไป จ.พะเยา ด้วยซึ่งอยู่ในระหว่างสอบสวนโรค
.
“ที่น่าสนใจคือ กรมควบคุมโรคย้ำว่าการระบาดพบในโรงงานขนาดเล็กค่อนข้างเยอะ และแต่ละโรงงานมีหลายสาขา มีจุดบริการรถรับส่ง เพราะพนักงานพักอยู่ในต่างจังหวัด พนักงานแต่ละคนจะไปรอขึ้นตามจุดที่กำหนด และข้ามไปยังอีกจังหวัด จึงสะท้อนให้เห็นถึงการระบาดข้ามโรงงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ หรือสถานประกอบการที่ต้องไปทบทวนมาตรการในปัญหา ว่าจะเพราะระวังอย่างไร รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ที่มาติดต่อกับโรงงานเหล่านี้ พบว่ารับหลายโรงงาน มีการข้ามพื้นที่ เมื่อเกิดการติดเชื้อก็ทำให้การระบาดควบคุมได้ยากพอสมควร” พญ.อภิสมัย กล่าวและว่า แผนที่ประเทศไทย พบพื้นที่สีแดง จังหวัดที่ยังมีผู้ติดเชื้อสูง มี 5 จังหวัด ส่วนใหญ่การติดเชื้อกระจุกอยู่ที่ภาคกลางและภาคใต้ เช่น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
.
ศบค. / มติชน
#ขุนคมคำ

COVID-19 : ศบค.เผยคลัสเตอร์ใหม่ “รร.มัรกัสยะกา ยะลา” แพร่เชื้ออีก 4 จังหวัดภาคใต้ สะสม 23 ราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ