skip to Main Content

COVID-19 :สธ.สั่งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือโควิด

.

5 ธันวาคม 63 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคโควิด-19 ยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด 19 พร้อมปฎิบัติตามข้อสั่งการ ดังนี้

.

1.ติดตามและประเมินสถานการณ์ภายในจังหวัด
2.เตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ และบุคลากรด้านการรักษาพยาบาล
3.เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดบวมและผู้ป่วยในคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI) ตามเกณฑ์ของกองระบาดวิทยาอย่างเคร่งครัด
4.ส่ง อสม.เคาะประตูบ้านแจ้งข่าวประชาชนและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชนพร้อมขอความร่วมมือ
5.เปิดสายด่วน (Call Center) ให้กลุ่มเสี่ยงรายงานตัว
6.แนะนำมาตรการต่าง ๆ ต่อประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมทั้งกำกับให้สถานประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานบันเทิง ต้องให้ความรู้และให้กำลังใจ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคได้ตามมาตรฐาน

“ขอให้กำลังใจทั้งประชาชนและบุคลากร อย่าประมาท การ์ดอย่าตก ส่วนกลางพร้อมสนับสนุนการทำงานทุกๆด้านให้แก่จังหวัด เราได้สำรองเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนามัย ชุด PPE ยา ฯลฯ ไว้สนับสนุนพื้นที่ หากสำรวจแล้วมีไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนที่กองสาธารณสุขฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง” ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

 

COVID-19 :สธ.สั่งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือโควิด

Back To Top
×Close search
Search