skip to Main Content

COVID-19 : สพป.ตาก เขต 2 ปิดการเรียนการสอน ในโรงเรียนสังกัด 5 แห่ง พร้อมเฝ้าระวังโรงเรียน 5 อำเภอชายแดน ปรับแผนระบบการเรียนอยู่บ้านแทน

.

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2563 นายปิลัทธิ์ อุดมวงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ทางสพป.ตาก เขต 2 ได้สั่งปิดการเรียนสอนในโรงเรียน บนพื้นที่เสี่ยงตามคำสั่งของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ , โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้, โรงเรียนบ้านห้วยฝาย, โรงเรียนบ้านค้างภิบาล จากนั้นจะประเมินความปลอดภัย และอนุญาตให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ

.

นอกจากนี้ ได้สั่งหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียนแม่สอด เพิ่มอีก1 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563โดยโรงเรียนทั้ง 5 แห่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาที่ 3 ทั้งสิ้น จำนวน 970 คน และได้ให้นักเรียนเรียนอยู่กับบ้านผ่านระบบ DKTV และระบบ Zoom แทน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

.

ขณะเดียวกัน ทางสพป.ตาก เขต 2 ยังเกาะติดข้อมูลจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากเป็นหลัก หากมีจุดเสี่ยงเพิ่มขึ้น ก็พร้อมจะดำเนินการปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นๆได้ทันที ซึ่งขณะนี้ได้เฝ้าระวังทุกโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบใน 5 อำเภอชายแดน (อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง)จำนวน 121 แห่ง 59 ห้องเรียนสาขา รวมนักเรียนทั้งหมดกว่า 40,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชนเผ่า และไร้สัญชาติ ในจำนวนนี้ 1,300 คน ซึ่งเป็นนักเรียนสัญชาติเมียนมา ยังไม่ได้กลับเข้ามาเรียนตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

.

เทศบาลนครแม่สอด มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มข้น ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าโรงเรียน จะมีจุดคัดกรองวัดไข้ และมีหารฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน ขณะเดียวกัน นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กำลังประสานขอรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน เข้ามาเก็บตัวอย่างนักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายคลายความกังวลใจ

.

อย่างไรก็ตามทางกองการศึกษาได้เตรียมแผนสำรองหากมีคำสั่งเพิ่มเติมให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ปิดการเรียนการสอน ด้วยการเตรียมระบบการสอนออนไลน์ไว้ แต่หากนักเรียนบางกลุ่มไม่พร้อมในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ ให้จัดเตรียมทำใบงานเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทันกับเพื่อนในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19อย่างเคร่งครัด และขอให้ผู้ปกครองอย่าได้กังวลใจ ทางโรงเรียนมีมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

.

COVID-19 : สพป.ตาก เขต 2 ปิดการเรียนการสอน ในโรงเรียนสังกัด 5 แห่ง พร้อมเฝ้าระวังโรงเรียน 5 อำเภอชายแดน ปรับแผนระบบการเรียนอยู่บ้านแทน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ