skip to Main Content

COVID-19 : สะเตงนอก ประชาสัมพันธ์ประชาชน ร้านค้า ยกการ์ดป้องโควิด

.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก มอบหมายให้

นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วย นางสาวนำทัย อินอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมองสะเตงนอก  นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก นางนุชนาฏ จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย งานนิติการ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองยะลา

.

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และขอความมร่วมมือ ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามคำสั่ง สบค.ยะลา งดนั่งรับประทานในร้าน ปิดได้ไม่เกิน 22.00 .  รวมถึงจัดระเบียบร้านค้า กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ให้มากกว่า 1 เมตร จัดจุดล้างมือ หรือจุดติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้บริการ

.

ภาพ/ข่าว : งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

COVID-19 : สะเตงนอก ประชาสัมพันธ์ประชาชน ร้านค้า ยกการ์ดป้องโควิด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ