White Channel

Hilight แนวทางที่เที่ยงตรง เสียหายเมื่อละเลยสายกลาง

เสียหายเมื่อละเลยสายกลาง

#แนวทางที่เที่ยงตรง

4 MIN.READ

ไม่มีนักวิชาการสมัยสลัฟเขาทะเลาะกัน

เขาโต้เถียงกันจริง ทะเลาะกันไม่มี แล้วเมื่อไหร่ทะเลาะกัน

เกิดการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างนักวิชาการ ระหว่างวิชาการกัน

เมื่อภาครัฐเข้ามาฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อำนาจนะ

อำนาจเข้ามาเลือก มั๊วะตะซิละฮฺได้รับการคุมครองจาก – 5

 

อาณาจักรอับบาซียะฮฺช่วงหนึ่ง อับบาซียะฮฺก็เลยข่มเหง

อะกีดะฮฺสลัฟ อิหม่ามอะหมัด โดนเข่นฆ่าโดนเหยียดหยาม

เนี่ยพอรัฐเข้ามาฝักใฝ่ความคิดอันหนึ่งอะนะ

จะเกิดสงครามระหว่างความคิด นองเลือดเลย

ยุคหนึ่งอาณาจักรอับบาซียะฮฺเหมือนกันอำนาจของคอลีฟะฮฺนี่ -10

 

สลายแตกกลายเป็นอำนาจเป็นก๊กอะ แต่คิลาฟะฮฺในช่วงที่

อ่อนแอนี่นะ เป็นสิบ ๆ ก๊กเลย ไม่ใช่สามก๊ก แล้วแต่ละก๊กก็เลือก

เลือกมัซฮับ เลือกทัศนะ ก๊กหนึ่งเลือกมัซฮับอะชาอิเราะฮฺ

อีกก๊กหนึ่งเลือกอะกีดะฮฺสลัฟ นั่นนะศตวรรษที่ 4 ที่ 5

ก๊กหนึ่งเลือกมัซฮับชาฟิอีย์ ก๊กหนึ่งเลือกมัซฮับฮานาฟี สงครามนะครับ -15

 

ศตวรรษที่ 4 เกิดสงครามระหว่างชาฟิอียะฮฺ กับ ฮานะฟียะฮฺ สู้รบกัน

เพราะอะไร เพราะรัฐ ๆ เข้ามาฝักใฝ่ รัฐนี่ได้โปรดอย่ามายุ่งกับวิชาการ

ปกครองแผ่นดิน ดูท่าเรือ ดูสนามบิน ดูธุรกิจเข้าออก กำหนดกฏหมาย

บริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจ ไปคุมดูตลาดอย่าให้เขาโกงตาชั่ง

อย่าไปเสียเวลากับ เออฉันเข้าข้างนักวิชาการนี้ปกป้องคุ้มครอง -20

 

แล้วคนอื่นโดนเล่นงาน นี่ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐ

รัฐไม่มีหน้าที่ที่จะเข้ามาบริหารความคิดของชาวบ้าน

ความคิดเนี่ยให้เปิดเป็นอิสระ อำนาจของรัฐเนี่ยจริง ถ้าชาวบ้านเขาคิด

แล้วทะเลาะกันเนี่ย รัฐจะต้องแยกคนทะเลาะเนี่ย ห้ามทะเลาะนะ

จะต้องมาอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ให้ความคิด -25

 

มีบรรยากาศที่ดี บรรยากาศที่สร้างสรรค์ นี่อำนาจของรัฐ

แต่ไม่ใช่อำนาจของรัฐนี่ ฉันเลือกทัศนะนี้ เลือกลัทธินี้ เลือกฝ่ายนี้

เลือกฝ่ายโน้น อีกฝ่ายอื่นโดนเล่นงานติดคุก

นี่ผมยกตัวอย่างนะบางคนก็สะดุ้งแต่มันเป็นเรื่องจริง ก็ต้องพูด

คิลาฟะฮฺอับบาซียะฮฺเคยยึดมัซฮับมั๊วะตะซิละฮฺ ก็เลยข่มเหง -30

 

อะกีดะฮฺสลัฟอะฮฺลิซซุนนะฮฺ มาถึงยุคหนึ่งอับบาซียะฮฺยึดมั่น

ในมัซฮับอะชาอิเราะฮฺ ข่มเหงมัซฮับฮะนะบีละฮฺที่เขาไม่เอาด้วยกับอะชาอิเราะฮฺ

อะนี่มายุคล่าสุดนี่นะอาณาจักรซาอุดี้ ก็ยึดในแนวทางมูฮำหมัดอิบนิวะฮาบ

ที่เขาเรียกว่าวะฮาบีนั่นแหละ ยึดแนวทางมูฮำหมัดอิบนิวะฮาบ

แล้วก็แนวอื่นมองว่าเป็นเฎาะลาละฮฺเป็นคนที่หลงเป็นคนที่ไม่เอาศาสนา -35

 

ไม่เอากิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺแล้วก็ผลิตนักวิชาการที่มีความคิดแบบนี้

ความคิดแคบ ความคิดที่คนอื่นทั้งหมดที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเอง หลงหมด

แค่ไม่เห็นด้วยในเรื่องอะกีดะฮฺนิด ๆ หน่อย ๆ หลงละ

ความสุดโต่งที่มันไม่ได้เกิดจากวะซะฏียะฮฺ ความสุดโต่งที่มาจากการ

มีใจแคบ มีมุมมองที่แคบ นี่ ๆ เห็นแคบเนี่ย มุมที่มันแคบอะ -40

 

มันก็จะเห็นนิดเดียว ถ้ามุมกว้างแบบเนี่ย มันจะเห็นกว้าง

มุมแคบที่ไม่เห็นใจคนอื่น ไม่เห็นเหตุผลคนอื่น

เพราะมองเหตุผลของตัวเองถูกต้องอย่างเดียว

เราต้องปรับปรุงแก้ไขความคิดนี้

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ