ขจัดส่งอันตรายออกจากทางเดิน – White Channel

White Channel

ขจัดส่งอันตรายออกจากทางเดิน

“หากการขจัดสิ่งที่เป็นอันตราย ออกจากทางสัญจรนั้นเป็นทาน การทิ้งมันลงบนถนนก็เป็นบาป”
.
| เชคมุฮัมหมัด บินศอลิหฺ อัลอุษัยมีน (ในหนังสือ “ชัรหฺ ริยาฎุศศอลิหีน” เล่ม 3 หน้า 37)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ