Definition of blindness

ความหมายของการตาบอดที่แท้จริง คือ…

การที่เราบอด มองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเอง

(ชัยคฺ อาอิฏ อัลก็อรนีย์)

จำนวนการดู 93 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง