White Channel

Hilight แนวทางที่เที่ยงตรง ต่างก็รักกัน

https://youtu.be/ha4BQ1e-Hq8

แนวทางที่เที่ยงตรง ต่างก็รักกัน

#แนวทางที่เที่ยงตรง

3 MIN.READ

คนเป็นกลางเนี่ย เราจะยกย่องคนเป็นกลางเนี่ย

ไม่ใช่คนที่ไม่ทะเลาะกับคนอื่นเลย ไม่ใช่

ไม่ใช่คนที่ไม่มีจุดยืนเลย ไม่ใช่

ฉันอาจจะมีจุดยืน อยู่อีกฝั่งหนึ่ง แต่ฉันมีใจกว้างกับฝั่งอื่นฝ่ายอื่น

เนี่ย วะซะฎียะฮฺ วะซะฎียะฮฺว่าอ๋อ ไม่ฝักใฝ่ ไม่ ฝักใฝ่ได้

และนี่คือความกว้างขวาง ความไพศาล ความสวยงามของอิสลาม

แต่ในขณะที่ฝักใฝ่เนี่ย มันไม่ส่งผลกระทบให้แตกกันเป็นหลายซีก

เป็นสองซีกหรือหลายซีก ฝักใฝ่แต่มีการเห็นใจกัน ให้เกียรติกัน

มีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง แม้นว่าเป็นคนละความคิด

เป็นคนละส่วนหนึ่งของฉัน แต่เราทั้งหมดถือว่าเป็นส่วนเดียว

เสมือนพี่น้องจากพ่อแม่เดียวกัน หน้าตาของพี่น้องก็ไม่เหมือนกัน

บุคลิกก็ไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งการชอบกินอาหารก็ไม่เหมือนกัน

แต่มันไม่ขัดกับความเป็นพี่น้องกันในครอบครัวเดียวกัน

ฉะนั้นจะอธิบายง่าย ๆ นะครับ แนวกลาง อุมมะฮฺวะซะฏอ คืออะไร

ยุติธรรม เปิดใจ ไม่ข่มเหงคนอื่น ง่าย ๆ นะครับ

ประชาชาติกลาง คือประชาชาติที่ดำรงซึ่งความยุติธรรม

ที่ให้คนอื่นเนี่ยมีสิทธิ์ในการมีชีวิต สิทธิ์ในการนับถือศาสนา

สิทธิ์ในการพูด สิทธิ์อิสระในการแสดง สิทธิ์อิสระในการที่จะทำ

สิ่งที่ตัวเองอยากทำ ไม่ถูกบังคับ นี่คือวะซะฏียะฮฺ

คำว่าวะซะฏียะฮฺมันต้องควบคู่กับคำว่ายุติธรรม

ความยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กับอิสระ

อิสระที่ทำให้พระเจ้า เจ้าของโลกจักรวาลนี้ประกาศว่า

ศาสนาฉันนี่นะ ฉันที่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายนี่นะ

ศาสนาฉันเนี่ยจะไม่บังคับให้ใครนับถือ ‘ลาอิกรอฮะฟิดดีน’

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ