ไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์จะละหมาดดุฮริเวลาไหนก่อหรือหลังละหมาดวันศุกร์

จำนวนการดู 62 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง