ไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์จะละหมาดดุฮริเวลาไหนก่อหรือหลังละหมาดวันศุกร์

Loading