อะไรที่เราเองยังไม่ชอบ อย่าทำกับคนอื่นเลยนะ

อะไรที่เราไม่ชอบ

“จงอย่าทำกับคนอื่น”

จำนวนการดู 65 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง