เราจะดีแค่ไหน ก็ยังมีคนไม่ชอบเสมอ

ท่านจะดีแค่ไหน ก็ยังมีคนไม่ชอบท่าน

ขนาดมะลาอีกะห์ ก็ยังถูกรังเกียจจากเหล่าชัยฏอน

(อุสตาสอะบูยะห์ยา  บัดรุสสลาม)

Loading