skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
อย่าทำคุณเพื่อหวังผลตอบแทน

6. และอย่าทำคุณ เพื่อหวังการตอบแทนอันมากมาย

**อย่าลำเลิกต่อพระเจ้าของเจ้าเพราะการจงรักภักดีของเจ้า และอย่าได้ของสิ่งตอบแทนในการเผยแผ่ศาสนาของเจ้า หรืออย่าลำเลิกในสิ่งที่เจ้าได้ให้แก่ผู้อื่นเป็นการทวงบุญคุณ เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการขัดกับมรรยาทอันดีงาม

อย่าทำคุณเพื่อหวังผลตอบแทน

Back To Top
×Close search
Search