ทำกับเขาโดยเข้าใจผิดหรือทำกับเราโดยเข้าใจผิดเราจะบาปไหม

จำนวนการดู 53 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง