ทำกับเขาโดยเข้าใจผิดหรือทำกับเราโดยเข้าใจผิดเราจะบาปไหม – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ