ดุอาอฺในคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ – White Channel

White Channel

ดุอาอฺในคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ

ดุอาอ์ในคืนลัยละตุลก็อดรฺ

ที่มาบทความ – อิสลามเฮ้าส์ https://islamhouse.com/th/articles/320899/

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟، قَالَ : «قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».  (ابن ماجه رقم 3840، صحيح الجامع الصغير للألباني رقم4423)

ความว่า
จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ได้ถามท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่า “บอกฉันเถิด ถ้าหากคืนใดฉันรู้ว่าเป็นลัยละตุล ก็อดรฺ จะให้ฉันกล่าวดุอาอ์ใด?”
   ท่านรอซูลตอบว่า “จงกล่าวว่าอัลลอฮุมมะ อินนะกะ อะฟุววุน ตุหิบบุล อัฟวะ ฟะอฺฟุ อันนี  (โอ้องค์อภิบาลแห่งข้า แท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้อภัยยิ่ง พระองค์ทรงรักการอภัย ดังนั้นได้โปรดอภัยให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด)” 

(รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 3840 ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ ของ อัล-อัลบานีย์ หมายเลข 4423)

คำอธิบายหะดีษ

คืนลัยละตุลก็อดรฺเป็นคืนที่มีความประเสริฐและมีเกียรติยิ่ง ความประเสริฐของค่ำคืนนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดือนอื่นเป็นพันเท่า บางครั้งทั้งผู้ที่เป็นชายและหญิงไม่ทราบว่าในค่ำคืนนั้นควรอ่านอะไรกันบ้าง หรือว่าไม่มีคำสอนจากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บ้างเลยหรือ?

ด้วยเหตุนี้ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ขอให้ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สอนดุอาอ์ในคืนลัยละตุลก็อดรฺ เนื่องจากดุอาอ์ของท่านรอซูลนั้นเป็นดุอาอ์ที่ดีที่สุด  หากเราสังเกตแล้ว จะเห็นว่าดุอาอ์ที่ท่านรอซูลวอนขอต่ออัลลอฮฺนั้นเป็นดุอาอ์ที่เกี่ยวข้องกับการขออภัยต่อัลลอฮฺผู้ทรงให้อภัย

ตรงนี้จะเห็นได้ว่าการขอให้อัลลอฮฺลบล้างบาปต่างๆ ให้หมดไปนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง เนื่องจากบาปนั้นเป็นสิ่งที่กีดกั้นมิให้บุคคลเข้าในสรวงสวรรค์ และเป็นเหตุต้องให้เข้านรก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมยิ่งที่เราทุกคนควรมีการขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺในค่ำคืนที่ทรงประเสริฐยิ่ง หวังเพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องจากบาปทั้งหลาย แท้จริงแล้วอัลลอฮฺทรงรักผู้ที่ขออภัยโทษและบริสุทธิ์จากบาปต่างๆ

บทเรียนจากหะดีษ

  1. ความกระตือรือร้นของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ซึ่งเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของมุสลิมและมุสลิมะฮฺ  เมื่อได้พบกับลัยละตุลก็อดรฺ
  2. มุสลิมะฮฺก็มีสิทธิที่จะได้รับความดีและความประเสริฐของค่ำคืนลัยละตุลก็อดรฺได้
  3. บัญญัติให้มีการขอดุอาอ์ในค่ำคืนลัยละตุลก็อดรฺ เมื่อมีสัญญาณต่างๆ ของมันปรากฏ
  4. ดุอาอ์ในคืนลัยละตุลก็อดรฺที่ดีที่สุดคือดุอาอ์ที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สอนไว้ในหะดีษข้างต้น
  5. ดุอาอ์เพื่อขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺนั้นสำคัญกว่าดุอาอ์อื่นๆ
  6. หนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮฺนั้นคือ พระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยแก่บ่าวของพระองค์

*****

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ