มีดุอาอฺให้ลูกหนี้เห็นใจและใช้หนี้เราไหม ? – White Channel

White Channel

มีดุอาอฺให้ลูกหนี้เห็นใจและใช้หนี้เราไหม ?

คำถาม : มีดุอาอฺให้ลูกหนี้เห็นใจและใข้หนี้เราไหม ?

ตอบโดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

รายการ สลามยามเช้า 01 01 2561

id: 10043

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ