skip to Main Content

หลังจากการหลั่งน้ำตาคือรอยยิ้ม ถัดจากความหวาดกลัวคือความสบายใจ และความกังวลใจนั้นจะถูกลบล้างด้วยความรู้สึกสงบ หลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายดาย
#จากบทความเรื่อง “หลังจากความยากลำบากจะมีความง่ายดาย” (เขียนโดย เชคอาอิฎ อัลก็อรนีย์)

หลังจากหลั่งน้ำตาคือรอยยิ้ม

Back To Top
×Close search
Search