กินเยอะ นอนเยอะ พูดเยอะ อีหม่านอ่อนนะ!!!

กินเยอะ นอนเยอะ

พูดเยอะ ทำให้อีหม่านอ่อนนะ

#พูดแทน

#WhiteSocial

จำนวนการดู 140 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง