White Channel

Education : สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ MOU กับ Arabic for All Company จากซาอุดิอาระเบีย หวังยกระดับภาษาอาหรับเด็กไทย

วันนี้ (29 พ.ค. 67) เวลา 14:00 น.ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้จัดแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้และศูนย์ผลิตหลักสูตรและตำราภาษาอาหรับ Arabic for All Company

.

การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่จะเป็นการลงนามเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการนำหลักสูตรการอบรมและเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเข้ามาใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย Arabic for All เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอาหรับให้กับชาวต่างชาติมานานถึง 23 ปี และดำเนินการมาแล้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

.

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้คือการพัฒนากระบวนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างเป็นระบบในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

.

นายขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ กล่าวว่า ตนได้เห็นปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในบ้านเราที่เรียนกันหลายปีแต่สื่อสารไม่ได้ ไปทำงานไม่ได้ เมื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศก็ยังต้องเสียเวลาเรียนปรับพื้นฐานทางภาษาอีกอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี จึงมีความพยายามที่จะยกร่างหลักสูตรใหม่ซึ่งจะใช้เป็นหลักสูตรทางการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและได้นำหลักสูตรของ Arabic for All มาปรับใช้ ด้วยความมุ่งหวังว่าเด็กไทยเมื่อเรียนภาษาอาหรับผ่านหลักสูตรนี้ตั้งแต่ประถมต้นจนถึงมัธยมปลายจะสามารถใช้ภาษาอาหรับในการสื่อสารได้ ตลอดจนเข้าใจอัลกุรอานและนำไปใช้ในชีวิตได้

.

ศอลิห์ อัฎฎ็อลอาน ผู้จัดการทั่วไปของ Arabic for All ประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวว่า จุดแข็งขององค์กรคือการจัดทำหลักสูตรอบรมครูผู้สอนพร้อมคู่มือครูโดยอบรมครั้งละ 5 วัน ทำมาแล้วกว่า 300 ครั้งเพื่อสร้างผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ และยังมีการจัดทำหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่ไม่ใช่ผู้ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาแม่ โดยมีเป้าหมายการสอนภาษาอาหรับให้ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

.

การดำเนินการกว่า 23 ปีในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอบรมและหลักสูตรของ Arabic for All

.

ทั้งนี้ ในเวลาเดียวกันที่มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจที่กรุงเทพฯ ก็มีการอบรมครูผู้สอนตามหลักสูตรของ Arabic for All ที่จังหวัดสตูล และจะมีการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อวางรากฐานที่ดีให้กับการศึกษาและอนาคตของเยาวชนไทย

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ