skip to Main Content
Education

 

การศึกษาหาความรู้ศาสนา ไม่ใช่เพื่อตัวเองจะเป็นที่รู้จัก

แต่เพื่อตัวเองจะได้รู้จัก

“รู้จักอัลลอฮฺ รู้จักอิสลาม”

 

education

Back To Top
×Close search
Search