education

 

การศึกษาหาความรู้ศาสนา ไม่ใช่เพื่อตัวเองจะเป็นที่รู้จัก

แต่เพื่อตัวเองจะได้รู้จัก

“รู้จักอัลลอฮฺ รู้จักอิสลาม”

 

จำนวนการดู 153 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง